Foredrag
povl-2022

Jeg har gennem de sidste små 20 år holdt foredrag i det meste af landet. Nogle af de mest populære foredrag er beskrevet herunder:

Thorvald Aagaard

Thorvald Aagaard – komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste

Fynske Thorvald Aagaard var om nogen en af folkene bag fornyelsen af den danske sang i begyndelsen af 1900-tallet. Et foredrag om manden, komponisten og sangskriveren og hans syn på en god melodi. Hvad kan vi lære af ham her 100 år efter, hvor fællessangens rolle igen er sat til diskussion.
Povl Chr. Balslev udgav i 2009 en bog om Thorvald Aagaard på forlaget “Odense Bys museer”.

Jeg har ikke tid

Hvad vil det sige at slå tiden ihjel eller sætte tiden i stå og hvornår blev vi så afhængige af at styre tiden, at vi endte med at blive slaver af den? Et foredrag med fortællinger, digte og sange der alle kredser om netop begrebet ”Tid”.

Carl Nielsen – Levende Musik

Med udgangspunkt i bl.a Carl Nielsens bog ”Levende musik” fortæller organist og komponist Povl Chr. Balslev, Svendborg om årets 150 års fødselar og dennes musik – både den symfoniske og sangene. Hvad er det der gør, at netop Carl Nielsen har ramt den nordiske, danske og fynske sjæl? Og så skal der selvfølgelig synges – for ”musik skal ikke kun beskrives med ord men opleves”.

Vor folkesangs fire store

Det er ingen tvivl om, at fællessangen i starten af 1900-talller oplevede en klar opblomstringstid. Dette skete i høj grad på grund af det stærke firkløver af komponister bestående af Carl Nielsen, Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring.

På hver deres måde bidrog de til den fælles sag at skabe gode og sangbare melodier – melodier, der endnu holder den dag i dag. Povl Chr. Balslev, vil fortælle om komponisterne, deres særpræg, deres forhold til og syn på hinanden samt deres fælles mission. Undervejs skal der selvfølgelig synges.

Sangen er sjælens talerør

Den danske sangskat er enorm, men er den blevet sat lidt i skammekrogen de sidste årtier? Med udgangspunkt i den nye højskolesangbog vil der blive fortalt og diskuteret om sangens betydning bl.a. som identitetsskaber og om, hvilken rolle den skal spille i dagens Danmark.

Herudover har jeg de sidste par år holdt foredrag om ”Ingemann/Weyse”, ”Oluf Ring”, ”Klokker og klokkespil” samt om  ”Koncerttur til Japan”.

2 x Andersen

Trods over 100 års forskel i tid har HC og Benny en del mere tilfælles end blot deres efternavn – bl.a. humoren og “glimtet i øjet”.
I løbet af foredraget vil dette bl.a. blive belyst ved, at vi synger en del af de to herrers sange.

Betragtninger fra en orgelbænk

Min far var præst, min farfar var præst, min oldefar var præst – 8 led tilbage har været præster i familien Balslev, men jeg blev organist og satte mig derfor i modsatte ende af kirken – men blev, som min bedstefar sagde ” indenfor rummet”. På underholdende vis fortælles om gudstjenesten set fra orgelbænken, om kirken i dag og om musikkens plads og betydning i højmesse og kirkelige handlinger.

Johs. Johansen – den umusikalske digter?

I 2016 udkom en bog om digteren Johannes Johansen, der er kendt af de fleste for sine smukke og fine salmetekster – mest kendt nok “Du som har tændt millioner af stjerner”. Organist Povl Chr. Balslev har skrevet et af kapitlerne i bogen. Kapitlet har titlen “Den umusikalske digter med de musikalske salmer”. Foredraget er en fortælling om digteren og hans tekster ligesom der også bliver lejlighed til at synge.

Honorar for mine foredrag ligger som udgangspunkt mellem 4000-5000 kr. + kørsel alt afhængig af hvor i Danmark det er! Kontakt mig for at høre nærmere.

POVL BALSLEV ::: TLF: 21 60 62 58